Nem, a melegek nem jobb szülők, de nem is ez a lényeg

Tibi atya

Amikor a balliberális média tollnokai pocskondiázzák Bagdy Emőkét a konzervatív nézetei és a gender studies iránt tanúsított szkepszise miatt, hasonló undor fog el, mint amikor Konok Péterrel, a baloldali anarchistával teszi ugyanezt a Pesti Srácok kormánypárti fikahadosztálya. Ennek a két embernek a véleménye – noha szöges ellentétben állnak egymással – szerintem értékesebb, mint az őket már-már sikkből gyalázó, jelentéktelen senkiháziak karakterhányadékai összesen. Nem is kell velük egyetérteni: elég tisztelni őket, és az érveik figyelembevételével alkotnunk a sajátjainkat!

Pető Andrea, a CEU gender nagydoktorasszonya az alábbi kijelentésekkel élt, melyeket a HVG ismét megtévesztő módon, ismét névtelenül és ellenpont nélkül hozott le:

 „Jelenleg globális hatalmi és szocializációs harc folyik a tudomány újraértelmezéséről. Ebben megjelennek olyan gyakorlatok – Bagdy Emőke munkássága is ebbe illeszkedik –, amelyekben csipegetnek a tudományos eredményekből, hogy ideológiai tételeiket igazolják. Ilyen másutt is van. A különbség az, hogy ezt ott nem tekintik tudománynak, Magyarországon viszont magát a tudományt akarja ez a gyakorlat átvenni. A Magyar Tudományban is megjelennek már ilyen módszertannal készült cikkek, és ezzel új kutatási normákat és témákat akarnak meghatározni. Ebbe illeszkedik az MTA költségvetésének ellenőrzése is, ami a szakmai ellenőrzést és a minőségbiztosítást gyengíti. Pedig csak egy tudomány van.”

- mondja a genderelméletek doktora.

Ha a HVG politikai véleménnyel átitatott álláspontot közöl egy nagyon fontos témában, akkor az a minimum, hogy ugyanabban a cikkben egy ellentétes álláspontot is megjelentet ugyanott, ha másét nem, hát éppen a fent megrágalmazott Bagdy Emőkéét. Ellenkező esetben hogy van képük bárkin is számon kérni a független újságírást?

„A szivárványcsaládban felnőtt gyerekeknek jobbak bizonyos képességeik”

Ez egy meglehetősen elnagyolt, semmitmondó állítás. Ha igaz, akkor sincs benne, hogy melyek ezek a képességek: szalagcímnek elmegy a HVG-n, tudományos hipotézisnek legfeljebb a CEU-n. Ami a homoszexuálisok gyermekvállalásával kapcsolatos kutatásokat illeti, azokban állandó típushiba, hogy alapvető kritériumoknak sem felelnek meg:

  • Nem véletlenszerű a mintavétel, hanem kifejezetten manipulatív (pl.: a kontrollcsoportok válogatása olyan heteroszexuális mintából történik, akik tagjai a meleg online-közösségeknek, vagyis elfogultak)
  • Minden teszt önkitöltős, saját bevallás alapján történik, teljeskörű tájékoztatást kapnak a kutatás céljáról (így a jól kiválogatott kitöltők elfogultságuk szerint torzítják az eredményeket)
  • Nem megfelelőek a szakmai hipotézisek (pl.: azt állítják, hogy 3-11 éves korban nem mutatható ki szignifikáns különbség homo- és heteroszexuális szülők gyermekei közt – a pubertás előtt ilyesmit feltételezni természetesen a tudományhoz méltatlan)
  • A vizsgálati kérdések túl általánosak, és a legritkább esetben vizsgálják azokat a felvetéseket, amikre a válasz nem a várt eredményt hozza (pl.: kérdezik a homoszexuális szülők gyermekéből lett felnőttek karrier-eredményeit, de kerülik, illetve kizárólag önbevallásra alapozzák a szerfogyasztási adatokat, illetve a partnerek számát)
  • Folyamatos a körbehivatkozás (vagyis hasonlóan megkérdőjelezhető eszközökkel elvégzett, de a politikai szándéknak megfelelő eredményű kutatásokra való hivatkozás)
  • A kétes módszerekkel levont kétes következtetésekre a média mindig „tudományos tényként” hivatkozik – azokat, akik pedig rámutatnak a visszásságokra, homofóbnak bélyegzi

Egyáltalán nem tudok mit kezdeni Pető Andreának azzal a totalitárius szemléletével sem, hogy tudomány csak egy van. Ha a gender hazai eminenciása kilép a tanszéke falai közül, talán észreveszi, hogy bár lehet, hogy tudomány csak egy van, annak rengeteg szemlélete létezik, amiből az övé történetesen olyan, amire a többi a politikai elfogultsága és a megbízhatatlan módszerei miatt nem szívesen hivatkozik. Figyelem! Ez az állítás nem azt jelenti, hogy soha, semmilyen körülmények között nem, nem azt jelenti, hogy soha nem született még igényes munka a gender studies-on, egyszerűen csak azt, hogy az esetek elenyésző hányadában történik meg, a legtöbb itt született munkára ugyanis csak további itt született munkák hivatkoznak. A pszichológiatudomány, az orvostudomány, az etológia jóval ritkábban. A társadalmi nem, mint fogalom, nem más, mint egy analitikus szemlélet: absztrakció, amivel egy jelenséget írunk le. Egy szubjektív szemlélet terméke. Ebből sem csak ez az egy létezik.

Bagdy Emőke konzervatív hívő amióta az eszét tudja. Nem a NER hatására lett az, nem a NER hatására lett globalizmus és fogyasztói társadalom kritikus, nem a NER hatására ellenzi az abortuszt és propagálja a felelős, kölcsönös tiszteleten alapuló együttélést. Pető Andrea ezzel szemben egy olyan egyetemen tölt be pozíciót, aminek a fenntartása magántőkéből történik, és ahol a nagy függetlenség dacára nem igazán látni az alapítványhoz köthető tulajdonos posztmodern világnézetével össze nem egyeztethető kutatásokat. Nem Bagdy Emőke volt az, aki alternatív tudományt épített a politikai nézetrendszeréhez, mert ő – ha nem is tetszik valakiknek a mikéntje - a meglévőket használja hozzá: éppen Pető Andrea teszi ezt a gendertanszéken, amivel ő is pontosan tisztában van, ezért próbál besározni pontosan ezzel nála elismertebb szakembereket.

Nem kijelenthető egyértelműen, hogy a melegek bármilyen tekintetben is jobb szülők, mint a heteroszexuálisok, az viszont igen, hogy amikor a konzervatívok évekkel ezelőtt attól rettegtek, hogy eljön a nap, mikor a világ megfordul, és a homoszexualitás lesz a norma, aminek fényében a heteroszexuálisoknak kell majd bizonygatni, hogy ők is lehetnek ugyanolyan jók, nem volt alaptalan. A gender studies, ez a politikailag független tudomány ezúttal ugyanis nem kevesebbet vésett a doktrínájába, és nem valami zugfórum hatszázadik kommentjében számolnak be róla, hanem egyenesen a HVG címlapján.

Kijelenthető továbbá, hogy az alternatív valóságépítéssel, a diskurzus befagyasztásával és a véleménymonotóniával kizárólag a kormányt vádolni olyan félremagyarázás, amit már a gender tanszékeknek és a szerkesztőségeknek sem szabadna komoly képpel előadni. A tény, hogy mégis megpróbálják, talán rosszabb, mint az, hogy nem átallnak azt propagálni, a melegek jobb szülők. Ennek az ára ugyanis nem kevesebb, mint az ellenzéki média hitele, amit ezúttal nem Orbán kapzsi rendszere zúz be: maguktól tenyereltek az önmegsemmisítő gombra. Nem kevésbé köszönhetjük ennek a tudományokat ferdítő, össze-vissza hivatkozó posztmodern baloldali bagázsnak a NER-t, mint magának Habony Árpádnak. Az egyetlen különbség, hogy előbbi a saját elefántcsonttornyában épített hitvány alternatív valóságot, míg utóbbi a nép egyszerű gyermekei közt.

https://tibiatya.blogstar.hu/./pages/tibiatya/contents/blog/56386/pics/lead_800x600.jpg
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?